Özlü Sözler

Kibir bele bağlanan taş gibidir, onunla ne yüzülür, ne de uçulur.

Çok söz hamal yüküdür.

Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir.

Üç şey sürekli kalmaz; ticaretsiz mal, tekrarsız bilgi, cesaretsiz iktidar.

Akıl noksanlığı iki türlü olur; Biri deliklikten, öbürü cahillikten

Bir kimsenin malını nereden kazandığını öğrenmek istiyorsanız, onu nereye harcadığına bakınız.

Zekasız kuvvet yıkabilir, ama yapamaz.

İyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik er kişinin karı.

Sabır saadeti ebedi kaIır sabır kimde ise o nasib aIır.

Derdi dünya oIanın, dünya kadar derdi vardır.

Ayrılığın safasından, birliğin kederi, daha hayırlıdır.

SeveIim, seviIeIim, bu dünya kimseye kaImaz.

Yerini beğenmeyen fidan ağaç olamaz.

Ne kadar bilirsen bil, anlatabildiklerin, karşındakinin anlayabildiği kadardır

Zindanların en darı, ahlakı, ahlakına uymayan insanlarla bir arada bulunmaktır.

Yerinde söz söyleyen, özür dilemek zorunda kalmaz.

SeveIim, seviIeIim, bu dünya kimseye kaImaz.

Yaşlanarak değil, yaşayarak kemale erilir.

Zaman insanları değil,armutları olgunlaştırır.

Dinlerseniz, size her zaman yol gösteren bir sesin var olduğunu duyarsınız.

İnsanların en akıllıları, insanların hareketlerini takdir edenlerdir.

Dünyada en huzursuz kimse, gönlünde hased ve kin tutandır.

Kim olduğun değil, kiminle olduğun önemlidir.

Güçlü olan, yenilmeyen yalnız azimdir.

Kalp ne ile dolu ise, dudaklardan o dökülür

Bilginin olduğu yerde bilenler, aklın olduğu yerde düşünenler vardır.

Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyIeme. Bir gönüI yapamazsan, yıkıp viran eyIeme.

Gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir.

Avcı nice tuzak, hile bilirse, ayı da onca yol bilir.

İIim iIim biImektir, iIim kendin biImektir, sen kendini biImezsen, bu nice okumaktır.

Kusurumuz ne kadar çoksa o kadar kusur ararız.

Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca arkadaşlığın hayrı olmaz.

Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım başım göğe ererdi.

Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca arkadaşlığın hayrı olmaz.

Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır.

CümIeIer doğrudur sen doğru isen, doğruIuk buIunmaz sen eğri isen.

Kanaatten nasibi olmayanı dünya malı nasıl zengin eder

Küçük şeylere gereğinden fazla önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.

Kimin söylediği ile yaptığı bir olursa, işte doğru insan odur.

İnsanların en cömerdi,istenilmeden veren,en asili de intikama gücü yeterken onu bağışlayandır.

Yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz.

Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer.

Dünle birlikte gitti cancağızım. Ne varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım.

Uzak mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür.

Nefistir seni yoIda koyan, yoIda kaIır nefse uyan.

İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür.

Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.

Akıllı insanın lisanı kalbindedir. Düşünerek söyler.

Başkasında görüp hoşlanmadığın ayıbın kendinde olduğunu görmemekten büyük ayıp olamaz.

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen,cevizin hepsini kabuk zanneder.

Kibir bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür nede uçulur

Meyvesi çamura düşüyor diye ağacamı lanet edilir?

Bir kötülüğü beğenen, onu işleyenden daha kötüdür.